Japan Touring Group

Japan Touring Group

Date Day City Prefecture Venue Time
July 14 Sat Igashi Mie Igashi Bunka Kaikan 2.00 p.m.
July 15 Sun Tokoname Aichi Tokoname Shimin Bunka Kaikan 4.00 p.m.
July 16 Mon Morinomiya Osaka Morinomiya Piroti Hall 4.00 p.m.
July 18 Wed Kakegawa Shizuoka Kakegawa Shogai Gakusyu Center 7.00 p.m.
July 20 Fri Tokyo Tokyo Tiara Koto 7.00 p.m.
July 21 Sat Kuki Saitama Kuki Sogo Bunka Kaikan 3.00 p.m.
July 22 Sun Higashi Matsuyama Saitama Higashi Matsuyama Bunka Center 3.00 p.m.
July 24 Tues Tome Miyagi Tome Shyukusai Gekijou 6.30 p.m.
July 26 Thu Niigata Niigata Niigata Terrsa 7.00 p.m.
July 28 Sat Matsudo Chiba Matsudo Shimin Kaikan 4.00 p.m.
July 29 Sun Tokyo Tokyo Parthenon Tama 3.00 p.m.
August 2 Thu Nanaecho Hokkaido Nanaecho Bunka Center 7.00 p.m.
August 3 Fri Sapporo Hokkaido Geijutsu Bunka No Yakata 6.30 p.m.
August 4 Sat Hyakunen Hokkaido Hyakunen Kinen Hall 6.30 p.m.
August 8 Wed Kuroiso Tochigi Kuroiso Bunka Kaikan 6.30 p.m.
August 9 Thu Hitachioota Ibaragi Hitachioota Shimin Kouryu Center 6.30 p.m.
August 10 Fri Wako Saitama Wako Shimin Center 7.00 p.m.
August 11 Sat Yokohama Kanagawa Kanagawa Kenmin Hall 2.00 p.m.
August 12 Sun Susaka Nagano Susaka Mesana Hall 3.00 p.m.
August 17 Fri Asakusa Tokyo Asakusa Kooukaidou 6.30 p.m.
August 18 Sat Honjou Saitama Honjou Shimin Bunka Kaikan 4.00 p.m.
August 19 Sun Fujinomiashi Shizuoka Fujinomiashi Bunka Kaikan 3.00 p.m.
August 22 Wed Sakurai Nara Sakurai Shimin Kaikan 6.30 p.m.
August 23 Thu Hatsukaichi Hiroshima Hatsukaichi Bunka Hall 6.30 p.m.
August 24 Fri Kasugashi Fukuoka Katsugashi Bunka Kaikan 4.30 p.m.
August 25 Sat Miyakonojyo Miyazaki Miyakonojyo Sogo Bunka Hall 5.00 p.m.
August 26 Sun Kagoshima Kagoshima Hozan Hall 2.30 p.m.
August 27 Mon Fukuoka Fukuoka Soleil Hal 4.30 p.m.
August 30 Thu Okayama Okayama Okayama Shimin Kaikan 6.30 p.m.
August 31 Fri Kobe Hyogo Kobe Bunka Hall 7.00 p.m.
Sept 2 Sun Nakano Tokyo Nakano Sun Plaza 4.00 p.m.
Sept 5 Wed Kitakata Fukushima Kitakata Plaza 7.00 p.m.
Sept 6 Thu Tendo Yamagata Tendo Shimin Bunka Kaikan 7.00 p.m.
Sept 8 Sat Kimitsu Chiba Kimitsu Shimin Kaikan 3.00 p.m.
Sept 9 Sun Ouji Tokyo Hokutopia 3.00 p.m.